חדשות ומידע
עת"מ (י-ם) 35927-08-15 ורטון ואח' נ' מר ניר ברקת- ראש עיריית ירושלים ואח', ניתן ביום 16.08.2017 בבית-המשפט לעניינים מנהליים בירושלים

עיקרי פסק-הדין:

ככלל, מסמכי תאגיד עירוני נכללים בגדר "פנקסי העירייה ומסמכיה", ולפיכך עומדת לחברי עיריה זכות עיון גם במסמכים הרלבנטיים שבידי התאגיד העירוני עצמו.

קרא עוד...
 
ע"א 5958/15 פרחי ביקל בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה - ראשון לציון, ניתן ביום 15.12.2016 בבית-המשפט העליון

עיקרי פסק הדין:
ועדה מקומית אינה רשאית לדרוש כתב שיפוי מיזם תכנית.   

קרא עוד...
 
עע"מ 4529/15‏ אורט ישראל (חל"צ) נ' מועצה מקומית דלית אל כרמל, ניתן ביום 24.8.2015 בבית-המשפט העליון

עיקרי פסק-הדין:

ביטול מכרז כסעד יינתן במקרים קיצוניים של פגם מהותי שלא ניתן לריפוי בדרך של החזרת העניין לועדת המכרזים.

קרא עוד...
 
עדכון סכומים בעניני מכרזים, פורסם על-ידי משרד הפנים 15.3.15

עיקרי העדכון:


פורסם עדכון המגדיל את סכומי החוזים הפטורים ממכרז או המאפשרים עריכת מכרזי זוטא. להלן הסכומים המעודכנים:

קרא עוד...
 
עת"מ (ת"א) 2295-05-14‏ י. לרר (הנדסה) בע"מ נ' ועדת המכרזים של נתיבי ישראל, ניתן ביום 24.7.14 בבית-המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב-יפו

עיקרי פסק-הדין:

בנסיבות העתירה המיוחדות, פסל בית-המשפט את החלטת ועדת המכרזים שלא לדון בהצעת העותרת במכרז בשל כך שהערבות הוחזרה לה

קרא עוד...
 
ת"א 29400-06-11 בית יצחק - שער חפר, אגודה להתיישבות חקלאית בע"מ ואח' נ' דים, ניתן ביום 27.7.14 בבית-המשפט השלום בראשון לציון

 

 

עיקרי פסק-הדין:
נתקבלה תביעה לסילוק ידם של הנתבעים ממקרקעין שהוחכרו לאגודה ודחיית טענתם על זכותם לזיקת הנאה מכוח שנים

קרא עוד...
 
עת"מ (מרכז) 56982-05-13 יחיא גיוסי נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה טייבה, ניתן ביום 31.1.14 בבית-המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד

עיקרי פסק-הדין:

ועדה מקומית אינה יכולה לקבל החלטה גורפת בדבר עיון בתיקי בנין ובהיתרי בניה לכל החפץ בכך, מבלי לבקש את עמדת בעל ההיתר או בעל הנכס, נוכח פגיעה צפויה בפרטיותו.

קרא עוד...
 
תא"ח (חי') 7613-06-12 עיריית חיפה נ' בוגנים, ניתן ביום 13.1.2014 בבית-המשפט השלום בחיפה

עיקרי פסק-הדין:

רשיון עסק לצמיתות שנתנה העירייה להפעלת עסק במקרקעיה, אינו מקנה לבעל העסק זכות קניינית, מעין קניינית או חוזית במקרקעין.

קרא עוד...
 
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 134), התשע"ד-2013 מועד קבלת החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית בסמוך לבחירות לראשות עיריה

עיקרי התיקון לפקודת העיריות:

ביום 28.11.13 פורסם החוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 134), התשע"ד-2013, המתייחס למועד קבלת החלטת הרשות המקומית בדבר הטלת ארנונה כללית, בסמיכות לעריכת בחירות לראשות העירייה.

קרא עוד...
 
חוק חופש המידע (תיקון מס' 9), התשע"ד-2013, פורסם ביום 21.10.13

עיקרי התיקון:

הזכות לקבלת מידע לפי חוק גם מהתאחדות ומאיגוד ספורט בתנאים מסוימים.

קרא עוד...
 
חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953 (תיקון מס' 15)

 

עיקרי התיקון:

ביטול "חוק נהרי" - חובת השתתפות רשות החינוך המקומית בתקצוב מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים הפועלים בתחומה.

קרא עוד...
 
עת"מ (נצ') 16477-06-13 עבוד נ' מ.מ מג'אר ואח', ניתן ביום 23.7.13 בבית-המשפט לעניינים מנהליים בנצרת

עיקרי פסק-הדין:

אין פסול בתנאי במכרז הקובע עדיפות לתושב מקומי.

קרא עוד...
 
ת"א 18641-01-10 ברג נ' המועצה המקומית גני תקווה, ניתן ביום 9.5.2013 בבית- משפט השלום בפתח-תקווה

עיקרי פסק-הדין:

בית-המשפט דחה תביעה של תושבת אשר רכבה ניזוק כתוצאה מהצפה ברחוב בו עמד וקבע כי המועצה הרימה את הנטל להוכיח כי לא היתה התרשלות מצידה ו/או הפרת חובה חקוקה, שכן הקדימה ודאגה לתקינות מערכת הניקוז ברחובותיה.

קרא עוד...
 
השלוחה החדשה בקרית טבעון

אנו שמחים לבשר על פתיחת משכננו החדש בשלוחת קרית טבעון.

המשרד החדש ממוקם בכניסה לקרית טבעון, ברחוב יהודה הנשיא 1 (בניין בנק הפועלים).

 

קרא עוד...
 
תקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשע"ג-2013, פורסמו ביום 8.1.13

עיקרי החוק:

שר הפנים פרסם תקנות חדשות, המגבילות את הסכומים אותם רשאיות רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) להטיל בחוק עזר כאגרה או כהיטל.

קרא עוד...
 
בג"צ 1756/10 עיריית חולון נ' שר הפנים, ניתן ביום 2.1.2013 בבית- המשפט העליון

עיקרי פסק-הדין:

בית-המשפט העליון קבע כי רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר אגרה בגין פינוי פסולת ייעודית ממפעלים שבתחומה.

קרא עוד...
 
עע"מ 1761/12‏ ועד ההורים של היישובים בנימינה וגבעת עדה ואח' נ' ראש המועצה המקומית גבעת עדה בנימינה, ניתן ביום 11.7.12 בבית-המשפט העליון

עיקרי פסק-הדין:
מימון מלא של עלויות הסעת התלמידים לבית הספר אינו נכלל במסגרת הזכות לחינוך חינם.

קרא עוד...
 
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשע"ב-2011

עיקרי התיקון לתקנות:

שונתה הגדרת "בריכה פרטית" לצורך בקשת היתר בניה, כך שבריכה פרטית תיחשב ככזו המיועדת לשימוש של עד 3 יחידות דיור או אירוח.

קרא עוד...
 
עמ"נ (ת"א) 2053-10-10 אלפנדרי פלקון נ' עיריית הרצלייה, ניתן ביום ‏26.9.11 בבית-המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב

עיקרי פסק-הדין:

חיוב הבעלים בארנונה חרף ידיעתה המפורשת של הרשות המקומית על זהות המחזיק בפועל אינה סבירה, גם אם הבעלים לא פעל להודיע לרשות בכתב על חדילת החזקתו בנכס.

קרא עוד...
 
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' 2), תשע"א- 2011 וצו המועצות המקומיות (א) (תיקון), תשע"א- 2011, פורסם ביום 26.9.2011

עיקרי התיקון:

ביום 26.10.2011 ייכנס לתוקף תיקון לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א- 1950 ולצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958, לפיו במועצה אשר מספר תושביה עולה על עשרים אלף, יושוו הסכומים הרלוונטיים לקביעת סוגי המכרז לאלו הקבועים בתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.

קרא עוד...
 
צו לימוד חובה (החלה בכיתות י״א וי״ב), התשע"א-2011

עיקרי הצו:
שר החינוך הרחיב את חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 על תלמידים בכיתות י״א וי״ב, המתגוררים ביישובים שונים המפורטים בצו.

קרא עוד...
 
תיקון תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 - הנחה מארנונה במתחם פינוי ובינוי

עיקרי התיקון לתקנות:

ביום 26.8.11 תוקנו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ״ג-1993 כך שנוספה הנחה מארנונה במתחם פינוי ובינוי.

קרא עוד...
 
ו"ע 3-07 פנסטר אלכס ואח' נ' עירית בית שאן, ניתן ביום 26.7.11 בועדת הערר לענייני ביוב בבית-המשפט השלום בנצרת

עיקרי פסק-הדין:

דרישות תשלום היטל ביוב שהוצאו בניגוד להוראותיו הצורניות של חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ובניגוד לתעריפים הקבועים בחוק העזר, נמסרו בהעדר מקור חוקי והינן בטלות מעיקרן.

קרא עוד...
 
חוק מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (תיקוני חקיקה), התש"ע-2011, פורסם ביום 20.7.11

עיקרי התיקון:
ביום ביום 1.1.12 ייכנס לתוקף תיקון לפקודת העיריות ולפקודת המועצות המקומיות, שעניינו "מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון".
 

קרא עוד...
 
בר"מ 4443/03 עיריית חולון נ' רשות שדות התעופה בישראל, ניתן ביום 17.7.11 בבית-המשפט העליון

עיקרי פסק-הדין:

רשות מקומית זכאית לתבוע פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה בשל פגיעה במקרקעין שיש לה זכויות בהם, באמצעות אישור תכנית.

קרא עוד...
 
עדכון סכומים בעניני מכרזים, פורסם על-ידי משרד הפנים 15.6.11

עיקרי העדכון:


ביום 15.6.11 פורסם עדכון המגדיל את סכומי החוזים הפטורים ממכרז או המאפשרים עריכת מכרזי זוטא. להלן הסכומים המעודכנים:

קרא עוד...
 
עת"מ 8636-07-10 מליסרון בע"מ נ' עירית קרית ביאליק, ניתן ביום 30.6.11 בבית-המשפט לעניינים מנהליים בחיפה

עיקרי פסק-הדין:
נדחתה עתירה מינהלית נגד דרישת עיריית קרית ביאליק, לבטל הסכם פשרה בין הצדדים, ולהגדיל את חיובי הארנונה בגין חניות ושטחים ציבוריים בקניון הקריון, בשל כך שקיימת הצדקה להשתחררות מההסכם. 

קרא עוד...
 
עדכון סכומים בעניני מכרזים, פורסם על-ידי משרד הפנים 15.3.11

עיקרי העדכון:


ביום 15.3.11 פורסם עדכון המגדיל את סכומי החוזים הפטורים ממכרז או המאפשרים עריכת מכרזי זוטא. להלן הסכומים המעודכנים:

קרא עוד...
 
פורסם ניוזלטר 3 - מסים והיטלים

פורסם ניוזלטר מס' 3 בנושא מסים והיטלים
 

קרא עוד...
 
ברוכים הבאים

אנו מתכבדים להשיק את אתר הבית של משרדנו. באתר תוכלו לקבל מידע נרחב על כל תחומי הפעילות של המשרד, להתעדכן בחידושי החקיקה והפסיקה וליצור עמנו קשר.

צוות עורכי הדין עומד לרשותכם בכל עת וישמח לסייע במתן מענה ופתרונות לכל ענין או צורך משפטי מתחומי העיסוק של המשרד.

 
פתיחת שלוחת המשרד בקרית טבעון

אנו שמחים לבשר על פתיחת שלוחה חדשה למשרדנו, בקרית טבעון.

השלוחה מספקת ייעוץ וטיפול בכלל תחומי הפעילות של המשרד, כחלק בלתי נפרד מפעילותו של המשרד הפעיל בטבריה.

 

 
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, פרק י', פורסם ביום 18.10.10

עיקרי  החוק:
הצעת חוק: בנין שנהרס או ניזוק לא יהיה זכאי לפטור מארנונה אם ניתן להשמישו בעלות סבירה ביחס לשוויו, באופן שיאפשר שימוש סביר בו. בכל מקרה יוגבל הפטור לתקופה מצטברת של שלוש שנים.

 

 
קרא עוד...
 
חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011

עיקרי  החוק:
תיקון לחוק החוזים הקובע כי מקום שבו אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מתוך לשון החוזה, יפורש החוזה לפי לשונו וכן כי מקום בו קיימים מספר פירושים בחוזה, תתקבל הפרשנות שלרעת מי שידו בניסוח החוזה הייתה על העליונה. 

 

 
קרא עוד...