עת"מ (י-ם) 35927-08-15 ורטון ואח' נ' מר ניר ברקת- ראש עיריית ירושלים ואח', ניתן ביום 16.08.2017 בבית-המשפט לעניינים מנהליים בירושלים

עיקרי פסק-הדין:

ככלל, מסמכי תאגיד עירוני נכללים בגדר "פנקסי העירייה ומסמכיה", ולפיכך עומדת לחברי עיריה זכות עיון גם במסמכים הרלבנטיים שבידי התאגיד העירוני עצמו.

 

עיריית ירושלים דחתה את בקשת העותרים לקבל מידע מכוח סעיף 140א לפקודת העיריות, המקנה לחברי מועצת העירייה זכות עיון ובדיקה ב"פנקסי העיריה ומסמכיה".

במוקד העתירה עמדה סוגיית פרשנותו של סעיף 140א לפקודת העיריות, המקנה לחברי מועצת העירייה זכות עיון ובדיקה ב"פנקסי העיריה ומסמכיה", וזאת בשני היבטים מרכזיים:

א. היקף המידע שניתן לבקש לעיין בו מכוח סעיף זה;

ב. תחולת זכות העיון מכוח הסעיף על מידע המצוי  בידי גופים נפרדים מהעירייה עצמה, מקום שבו למידע שבידי אותם הגופים יש רלבנטיות לעבודתם של חברי מועצת העירייה.

בית המשפט קבל חלקית את העתירה וקבע:

לעותרת זכות עיון במסמכים הנמצאים ברשות העירייה הקשורים בגופים נפרדים.

מסמכי התאגיד העירוני נכללים בגדר "פנקסי העירייה ומסמכיה", ולפיכך עומדת לעותרים זכות עיון גם במסמכים הרלבנטיים שבידי התאגיד העירוני עצמו.

לצורך מימוש זכות העיון, חובת העיריה היא לפנות לחברה העירונית בדרישה לקבלת המסמכים האמורים וכן להפעיל כל הסמכויות והזכויות הנתונות לה כלפי החברה העירונית, במטרה להשיג את המסמכים ולהעמידם לעיון העותרת.

מנגד, לא ניתן לכלול בגדר "פנקסי העירייה ומסמכיה" גם מסמכי גופים שאינם קשורים משפטית לעירייה, ועל כן בכל הנוגע לבקשה לעיון במסמכי גופים שאינם בשליטת העירייה העתירה נדחתה.

 
חזרה