עע"מ 4529/15‏ אורט ישראל (חל"צ) נ' מועצה מקומית דלית אל כרמל, ניתן ביום 24.8.2015 בבית-המשפט העליון

עיקרי פסק-הדין:

ביטול מכרז כסעד יינתן במקרים קיצוניים של פגם מהותי שלא ניתן לריפוי בדרך של החזרת העניין לועדת המכרזים.

 

מועצה מקומית דלית אל כרמל פרסמה מכרז להפעלת בתי ספר בתחומה. במכרז זכתה עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ.

אורט ישראל (חל"צ) הגישה עתירה לבית-המשפט, במסגרתה עתרה לביטול המכרז בשל פגמים שונים שנפלו, לטענתה, בהליך המכרז.

בית-המשפט לעניינים מנהליים קיבל את העתירה באופן חלקי, באופן שנמצא כי נפל פגם באופן הניקוד של הקריטריון הסובייקטיבי, ועל כן קבע כי העניין ישוב לוועדה המייעצת שמונתה, כדי שתדרג מחדש את ההצעות לפי המדדים שנקבעו בתנאי המכרז ותעביר המלצתה לועדת המכרזים.

אורט הגישה ערעור על ההחלטה, וטענה, בין היתר, כי בית-המשפט צריך היה להורות על ביטול המכרז ולא על השבת העניין לוועדת המכרזים.

בית המשפט העליון דחה את הערעור ופסק:

התשובה עבור השאלה, מהו הסעד הראוי, כאשר נמצא כי אכן נפל פגם בהליכי המכרז, קשורה למהות הפגם, האם מדובר בפגם טכני או מהותי.

פגם טכני, ככלל, אין בו כדי להביא לביטול המעשה המינהלי, לעומת פגם מהותי שככלל עשוי להביא לתוצאה זו. עם זאת, גם אם מדובר בפגם מהותי, אין הכרח כי התוצאה תהא ביטול ההליך המכרזי.

ביטול מכרז ייעשה רק במקרים קיצוניים, כשאין דרך מתאימה אחרת לתיקון הפגם, כאשר החזרת העניין לוועדת המכרזים לצורך קבלת החלטה מתוקנת שאינה לוקה בפגם, היא דרך המלך במקרים האחרים.

 

 
חזרה