עדכון סכומים בעניני מכרזים, פורסם על-ידי משרד הפנים 15.3.15

עיקרי העדכון:


פורסם עדכון המגדיל את סכומי החוזים הפטורים ממכרז או המאפשרים עריכת מכרזי זוטא. להלן הסכומים המעודכנים:

סוג הרשות

פטור ממכרז

מכרז זוטא

פנייה לפחות ל- 4 ספקים

מכרז זוטא

פנייה לפחות ל- 6 ספקים

עירייה*

140,100

140,100 - 342,100

342,100 - 684,200

מועצה מקומית

ומועצה אזורית

69,100

69,100 - 172,800

172,800 - 345,500

מועצה מקומית

ומועצה אזורית**

142,300

142,300 - 347,400

347,400 - 695,200

כל הסכומים בשקלים ואינם כוללים מע"מ

*תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987

**תיקון משנת 2011 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 ולצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950, ביחס למועצות שמספר תושביהן עולה על 20,000 איש.


 

 
חזרה