ת"א 29400-06-11 בית יצחק - שער חפר, אגודה להתיישבות חקלאית בע"מ ואח' נ' דים, ניתן ביום 27.7.14 בבית-המשפט השלום בראשון לציון

 

 

עיקרי פסק-הדין:
נתקבלה תביעה לסילוק ידם של הנתבעים ממקרקעין שהוחכרו לאגודה ודחיית טענתם על זכותם לזיקת הנאה מכוח שנים

 

התובעת, אגודה שיתופית, הגישה תביעה לסילוק ידם של הנתבעים משטח אשר הופקע לצרכי ציבור ומיועד לשצ"פ, בו עשו הנתבעים שימוש לאורך שנים.

במהלך השנים ביקשו הנתבעים כי שטח זה יסופח אליהם. הבקשה נענתה בשלילה, אולם ניתנה להם אפשרות להוסיף לעשות שימוש במקרקעין עד אשר האגודה תזדקק להם.

התובעת החלה להוציא לפועל את התכניות שיועדו למקרקעין כשצ"פ, אלא שהנתבעים סירבו לפנותם.

כנגד הנתבעים הוגשה תביעה לסילוק יד מן המקרקעין.

בית-המשפט קיבל את התביעה ודחה את טענת הנתבעים כי רכשו במקרקעין זיקת הנאה מכוח שנים, בקובעו כי לא התקיימו התנאים הדרושים לקיומה של הזכות.

השימוש במקרקעין לאורך השנים נעשה בהסכמה, ואין הוא שימוש נוגד לצורך יצירת זיקת הנאה מכוח שנים.

במקרה זה, השימוש במקרקעין הינו שימוש שבצדו יש חזקה במקרקעין ולכן בנסיבות אלה לא ניתן להקים זיקת הנאה מעצם הגדרתה (המחייבת "היעדר חזקה").

בית-המשפט אף מטיל ספק בשאלה, אם ניתן לקנות במקרקעי ציבור שייעודם ציבורי זיקת הנאה מכוח שנים.

 
חזרה