עת"מ (מרכז) 56982-05-13 יחיא גיוסי נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה טייבה, ניתן ביום 31.1.14 בבית-המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד

עיקרי פסק-הדין:

ועדה מקומית אינה יכולה לקבל החלטה גורפת בדבר עיון בתיקי בנין ובהיתרי בניה לכל החפץ בכך, מבלי לבקש את עמדת בעל ההיתר או בעל הנכס, נוכח פגיעה צפויה בפרטיותו.

 

הועדה המקומית לתכנון ולבניה סירבה לבקשת העותרים לעיין בתיק הבניין ובהיתר הבניה שניתן לצד שלישי, כאשר בקשה זו הוגשה שלא לפי חוק חופש המידע ומבלי שנתקבלה הסכמת הצד השלישי.

העותרים הגישו עתירה על החלטה זו.

בית המשפט דחה את העתירה וקבע:

הסעד המתבקש נועד לבסס הלכה כללית לפיה לצורך עיון במסמכי הועדה המקומית, אין צורך לנקוט בהליכים לפי חוק חופש המידע.

זכות עיון בתיק לכל דורש, ללא פניה מקדימה לקבלת עמדת בעליו, עלולה לפגוע באופן קשה בקניינו של הבעלים ובזכותו לפרטיות, שכן מהיתר הבניה ובתיק הבניין ניתן לקבל פרטים רבים אודותיו.

לפיכך, המידע המבוקש אינו יכול להינתן באופן גורף, וניתן לתת אותו רק לאחר שהועדה המקומית הפעילה שיקול דעת בכל מקרה לגופו, בהתאם למנגנון הקבוע בחוק חוק חופש המידע, המאפשר לצד שלישי, הסבור שמסירת המידע תפגע בו, לבקש הכרעת בית-המשפט טרם מסירת המידע.

 
חזרה