תא"ח (חי') 7613-06-12 עיריית חיפה נ' בוגנים, ניתן ביום 13.1.2014 בבית-המשפט השלום בחיפה

עיקרי פסק-הדין:

רשיון עסק לצמיתות שנתנה העירייה להפעלת עסק במקרקעיה, אינו מקנה לבעל העסק זכות קניינית, מעין קניינית או חוזית במקרקעין.

 

בית-המשפט הורה על פינוי מבנה יביל שבבעלות הנתבעים, שהוצב בשטח בית-ספר של העירייה, כאשר קבע כי הנפקת רישיון העסק, כשלעצמה, לא יצרה זכויות בקרקע.

מדובר בהסכם בעל-פה להפעלת הקיוסק כנגד תשלום, אך לא בהסכמה להמשך ההסכם ללא הגבלה. אמנם, הנפקת הרישיון לצמיתות, מבלי שהשימוש במקרקעין הוסדר, מלמדת על כך שזרוע אחת בעירייה אינה יודעת מה עושה השנייה, אך אין די בכך כדי להקים לנתבעים זכויות קניין במקום.

בנוסף, לא מצא בית-המשפט כי הנתבעים ברי רשות, נוכח הסכם בעל-פה בין הצדדים לגבי השימוש במקום. גם אם היו הנתבעים ברי רשות, אין מדובר ברשות בלתי הדירה לעשות שימוש בקרקע לצורך הפעלת הקיוסק. 

מנגד, בית-המשפט נתן משקל להנפקת רישיון העסק לקיוסק לצמיתות, כחיזוק לאופן בו התנהלה העירייה לאורך השנים, ולאישוש טענת הסתמכות כלשהי לנתבעים על מצגים מצדה.

נפסק, שיש לאפשר לנתבעים שהות להיערך לקראת הפינוי או להשתתף בהליך להפעלת הקיוסק.

 
חזרה